Projektid

Projekti „Ressursitõhusam tootmine Mistra-Autex AS“ raames vahetab ettevõte välja tootmisseadme uuendusliku ja säästvama vastu. Projekti eesmärk on suurendada ettevõttes ressursitootlikkust innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu, mille tulemusena paraneb ressursikasutus 2,1%. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 186 481 eurot.

Comments are closed.